FaceBookTwitterGoogle+

Search

Valuta omrekenen
Yahoo Finance

Nu het stof is neergedaald

Na de verrassende uitslag van het Brexit-referendum in het nu nog verenigde Koninkrijk hebben de financiële markten zich, behalve het Britse Pond, enigszins hersteld van de aanvankelijke schok.

Zoals de kaarten nu liggen lijken de Britten van de EU enige weken of zelfs maanden respijt te krijgen om zich te organiseren alvorens artikel 50 van het verdrag van Lissabon in werking te stellen. De twee grootste politieke partijen in het VK zijn inmiddels in een felle leiderschapsstrijd gewikkeld. Misschien leidt dat uiteindelijk wel tot nieuwe algemene verkiezingen, hetgeen de uittreding nog verder voor zich uit zal schuiven. Een nieuwe regering zal dan het Britse parlement moeten voorleggen om daadwerkelijk uit de EU te treden. Maar hoe zal dit parlement er na eventuele algemene verkiezingen uitzien? De Liberal Democrats willen de Brexit tot inzet van nieuwe verkiezingen maken, en ze willen die verkiezingen niet pas in 2020 houden, maar nu.

Lees meer...

Eindelijk weer boven Jan

Na acht jaar trekken en duwen is het Bruto Nationaal Product van de eurozone eindelijk weer boven het niveau van begin 2008. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie met een onverwachtse 0,6% dankzij een meevallende groei in bijvoorbeeld Frankrijk. Dit was de sterkste groei in een jaar en voor het eerst in vijf jaar dat de eurozone sterker groeide dan de gehele Europese Unie (EU). Dit laatste is zondermeer een gevolg van het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Het Verenigd Koninkrijk is de grootste Europese economie buiten de eurozone en groeide met 0,4% en de Verenigde Staten met 0,5%. Helaas is er naast het goede nieuws ook minder goed nieuws en zijn er ook bedreigingen. In april zakte de eurozone namelijk weer terug tot deflatoire niveaus. Ook is de groei broos en slecht verdeeld.

Lees meer...

De hond of de kat

Historisch gezien zijn de beurzen in de Verenigde Staten altijd wat nerveus en tot dalen geneigd wanneer een zittende President niet herkozen kan worden. Dit jaar is het niet anders. De strijd lijkt in november te gaan tussen twee impopulaire kandidaten, te weten Hillary Clinton en Donald Trump.

Er zijn veel studies gedaan naar het gedrag van de beurs in een verkiezingsjaar. In de afgelopen 100 jaar steeg de Dow Jones Index gemiddeld met net iets meer dan 10% in zo’n jaar. Echter in de verkiezingsjaren waarin de president niet herkozen kon worden was de winst nauwelijks meer dan 2%. De geschiedenis kan ons veel leren, maar de beurs kiest toch haar eigen pad zeker met deze twee waarschijnlijke kandidaten.

Lees meer...

De Impact van een Brexit

Het Britse volk vormt nog geen procent van de wereldbevolking en is in bijna alle geledingen in meer of mindere mate verbonden met de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk heeft momenteel vrije toegang (zonder invoerrechten of invoerbeperkingen) tot 440 miljoen potentiële Europese klanten. Niet voor niets dat de EU de grootste handelspartner is van Groot-Brittannië en de bestemming van bijna de helft van de Britse export. Dit vertegenwoordigt een waarde van ruim € 275 miljard oftewel 13% van haar Bruto Nationale Product. Het VK is belangrijk voor Europa, maar Europa is qua economische handel nog belangrijker voor de Britten. Het referendum van de Britten zal, afhankelijk van de uitkomst, een grote impact hebben op haar economie. De tegenstanders van het Europese lidmaatschap beargumenteren dat ook na een Brexit het Verenigd Koninkrijk via handelsverdragen gewoon toegang kan blijven houden tot de Europese markt en vice versa. Daarbij verwijst men graag naar Noorwegen en Zwitserland. Echter zij hebben weliswaar handelsverdragen met de EU en dus toegang tot onze markt, maar moeten toch aan alle Europese productregels voldoen. Regels waar ze zelf geen invloed op kunnen uitoefenen, omdat ze geen lid zijn. Bovendien weet je niet vooraf of een nieuw handelsverdrag exact dezelfde voordelen zal bieden als een volwaardig lidmaatschap.

Lees meer...

Login Form