FaceBookTwitterGoogle+

Search

Valuta omrekenen
Yahoo Finance

En Marche!

De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is achter de rug met Marine Le Pen en Emmanuel Macron als de twee winnaars. Op 7 mei is de volgende ronde en de kandidaat die dan de meeste stemmen haalt wordt de nieuwe president. Deze verkiezingsstrijd kende een aantal nova. In de eerste plaats was François Hollande de eerste Franse president die zich niet herkiesbaar stelde voor een tweede ambtstermijn. Daarnaast is Macron de eerste kandidaat zonder een gevestigde partij achter zich. Zijn politieke beweging richtte Macron zelf op in april 2016. De initialen van de partij (En Marche) komen overeen met die van de oud-minister van Economische Zaken zelf (Emmanuel Macron).

 

De belangrijkste verslagen presidentskandidaten hebben zich inmiddels achter Macron geschaard en roepen de Fransen op Le Pen niet de macht te gunnen. Uit de peilingen blijkt dat ongeveer 2/3e Macron zal kiezen en 1/3e Le Pen. Als dit op 7 mei de uitslag wordt, dan hebben er driemaal zoveel mensen op Marine Le Pen gestemd dan er in 2002 op haar vader Jean-Marie Le Pen stemden.

De financiële markten hebben positief gereageerd op deze eerste ronde. De sociaalliberaal Macron staat namelijk voor vrije handel en het geloof in globalisering, Europa en de euro. Le Pen daarentegen is faliekant tegen globalisering, Europa en de euro. Ze wil geen nieuwe handelsverdragen, maar een vorm van ‘intelligent’ protectionisme. Zo zouden Franse bedrijven voorrang moeten krijgen bij aanbestedingen door de overheid. Ook zouden in haar ogen bedrijven met buitenlandse werknemers extra belasting moeten betalen. Uiteraard is ze ook voorstander van nieuwe invoerheffingen, alsof de Franse bedrijven dan niet getroffen zullen gaan worden door invoerheffingen van andere landen. Voorts wil Le Pen de inkomstenbelasting verlagen voor de armsten, wederom de pensioengerechtigde leeftijd verlagen en de maximaal 35-urige werkweek handhaven.

Macron heeft beloofd de vennootschapsbelasting te verlagen van 33% naar 25%. Bovendien wil hij de onroerendzaakbelasting naar beneden aanpassen. Ook wil hij de overheidsuitgaven met € 60 miljard verminderen en de overheid efficiënter maken door 120.000 ambtenaren niet meer te vervangen wanneer zij met pensioen gaan. Over de heilige werkweek van maximaal 35 uur valt met hem te praten. Die zou aangepast moeten kunnen worden wanneer werkgevers en werknemers hierover overeenstemming bereiken. Tot slot wil Macron in de komende vijf jaar € 50 miljard extra uitgeven aan scholing, schonere energie, duurzaam, transport, gezondheidszorg en landbouw.

Dat Macron iets wil doen aan het ambtenarenleger is niet zo gek. Bijna een kwart van de Franse beroepsbevolking is namelijk in dienst van de overheid. Dat is 10% boven het gemiddelde van de OESO landen. Met andere woorden, Frankrijk heeft 1,5 miljoen mensen meer in overheidsdienst dan het wereldwijde gemiddelde. Daarnaast krijgen nog eens 3,6 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering, 1,3 miljoen mensen een bijstandsuitkering, 2 miljoen mensen werken in staatsgeleide bedrijven en 750.000 mensen werken bij staatsgesubsidieerde (liefdadigheids)instellingen. Dan hebben we het nog niet eens over de 2 miljoen mensen die in de sterk gesubsidieerde agrarische sector werken. Alles bij elkaar is dus ongeveer de helft van de Franse beroepsbevolking voor haar inkomen direct afhankelijk van de overheid.

Mede door de agenda van Le Pen heeft Macron aangekondigd ook zijn aandacht te willen richten op veiligheid en terrorismebestrijding. Zo wil hij meer geld voor de politie, het leger, de inlichtingendiensten en het digitale toezicht. Daar waar Le Pen de Franse grenzen wil sluiten, stelt Macron voor om in Europa 5000 grenswachten op te leiden om de buitengrenzen van Europa te bewaken. Het ziet er naar uit dat met Macron, mocht hij de tweede ronde winnen, er een nieuwe wind gaat waaien in Frankijk.

 

 

Michael Toorop 

Login Form