FaceBookTwitterGoogle+

Search

Valuta omrekenen
Het jaar van de grote verandering

Fiscaal stimuleren

Het beleid van de nieuwe President Donald Trump zal economisch van grote invloed zijn en vooral in de eerste 100 dagen van zijn presidentschap gestalte krijgen. Na jaren van monetaire steun, zal de regering Trump de VS fiscaal gaan stimuleren. De vennootschapsbelasting zal worden verlaagd en men zal actiever proberen om in het buitenland geparkeerd geld terug te halen naar de VS. 

Aanvankelijk werd in de markt rekening gehouden met een groei van 5% van de winsten van de bedrijven in de Standard & Poor’s 500 index. Als Trump zijn voorstellen voor een belastingverlaging ongeschonden door het Congres krijgt, lijkt een groei van 11% aannemelijker. Met name de bedrijven die meer op de VS dan op het buitenland zijn gericht en bedrijven die van nature veel belasting betalen gaan hiervan profiteren. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er opnieuw onderhandelt zal gaan worden over de verschillende handelsverdragen. Hiervan zullen de kleine en middelgrote Amerikaanse bedrijven, die niet van buitenlandse grondstoffen afhankelijk zijn, kunnen profiteren. 

Donald Trump wil ook de infrastructuur aanpakken. De infrastructuur is de ruggengraat van iedere economie, echter door de financiële crisis van de jaren 2007 en 2008 zijn de noodzakelijke investeringen achter gebleven. Volgens de OESO zou er tot 2030 wereldwijd meer dan $ 50.000 miljard geïnvesteerd moeten worden om de infrastructuur weer op orde te krijgen.

Alleen de VS al heeft tot het jaar 2020 $ 3.635 miljard nodig voor noodzakelijk onderhoud en modernisering. Hiervan is slechts $ 2.024 miljard beschikbaar en dus zonder extra investeringen is er een tekort van $ 1.611 miljard in de komende jaren. We hebben het niet alleen over het onderhoud van wegen, bruggen, dammen en spoorrails, maar ook over scholen, vliegvelden, waterzuivering en afvalverwerking.

De regering Trump moet nog met uitgewerkte plannen komen het belastingvoordeel dat hij in gedachten heeft zou in tien jaar tijd kunnen oplopen tot $ 1000 miljard. 

De Standard & Poor’s index kan naast het dividendrendement in de loop van 2017 een bescheiden koerswinst boeken. Per eind 2020 verwachten wij een stand van 2700. 

Inflatie en rente

Door de lage werkloosheid en de accelererende economische groei ontstaat er in de VS looninflatie. Daarom zijn in algemene zin bedrijven met een lage loonkostensom aantrekkelijker dan met een hoge loonkostensom. Door de sterke dollar dalen de prijzen van importgoederen in de VS en dus wordt een deel van deze inflatie teniet gedaan. Desalniettemin verwachten we dat in 2017 de Amerikaanse inflatie de doelstelling van de Federal Reserve van 2% zal bereiken. De Federal Reserve zal in 2017 de rente geleidelijk verder verhogen. 

Mede omdat de inflatie en economische groei in Europa achterblijven bij de doelstellingen zal de negatieve rente voorlopig aanhouden. Het opkoopprogramma van de ECB zal in ieder geval duren tot eind 2017. Het lijkt er op dat Europa zo’n twee jaar achter loopt bij de Verenigde Staten en daarom verwachten we een begin van de normalisering van de rente pas per het einde van 2018. 

Japan volgt nagenoeg de dezelfde rentecyclus als Europa. De problemen van vergrijzing spelen in Japan een nog grotere rol dan in Europa. Wat helpt is dat de arbeidsparticipatie van Japanse vrouwen sterk toeneemt. 

Economische groei wereldwijd

De schuldenlast wereldwijd, de hang naar deglobalisering (dus het terugdraaien van globalisering) en vooral de vergrijzing van de bevolking betekent dat de economische groei getemperd wordt. Over het komende decennium verwacht men een gemiddelde economische groei van 1,5% in de ontwikkelde landen en van 4,5% in de opkomende landen (gecorrigeerd voor inflatie). Van de belangrijkste landen groeit naar verwachting Japan in 2017 het minst met 0,9% en India het meest met 7%. 

Politiek Europa

In Europa staan er de nodige verkiezingen voor 2017 op het programma. In Frankrijk komt er sowieso een nieuwe president aangezien François Hollande zich niet meer herkiesbaar stelt. De Duitse Bondskanselier gaat proberen om voor een vierde termijn gekozen te worden en in Nederland zijn er in maart parlementsverkiezingen. In alle drie de landen doen er anti-Europese partijen mee en hun eventuele succes zal zwaar wegen op de verhoudingen in de EU en de koers van de euro. 

Valuta

De Amerikaanse fiscale stimulans komt op het moment dat de economie daar al nabij het punt van volledige capaciteitsbenutting zit. Dit betekent dat op termijn de economische groei maar beperkt gestimuleerd wordt. Wel betekent het op de korte termijn dat de dollar in koers zal stijgen. In de eerste plaats omdat de economische groei aanvankelijk een stevige impuls krijgt en in de tweede plaats omdat de rente daar wel en hier niet stijgt. Voorbij 2017 bestaat de kans dat de koers van de dollar weer zal gaan dalen omdat zowel het begrotingstekort als het handelstekort verder dreigen op te lopen. 

Conclusie

Aandelen kunnen nog een redelijk jaar 2017 tegemoet zien, maar er zijn de nodige onzekerheden. Obligaties staan op historisch hoge niveaus en alhoewel het al vaker voorspeld is, komt er een keer een einde aan de trend van de obligatiekoersen die sinds 1982 al stijgen. Dit zal gunstig zijn voor de financiële sector aangezien hun marges dan kunnen verbeteren. In het segment obligaties gaat onze voorkeur uit naar bedrijfsobligaties met een niet al te lange looptijd. 

Aangezien de inflatie hier en daar begint op te lopen is het beleggen in inflatiehedges een pre. Dat kunnen bijvoorbeeld onroerend goed, grondstoffen of inflation protection notes (inflatiegerelateerde obligaties) zijn.


Michael Toorop 

Login Form