FaceBookTwitterGoogle+

Search

Valuta omrekenen
Yahoo Finance

De wassen neus van Hollande

Met nog zeven maanden te gaan voor de volgende Franse presidentsverkiezingen heeft de Franse regering inmiddels het budget voor volgend jaar gepresenteerd. Volgens de Franse president zal het tekort voor 2017 voor het eerst in tien jaar uitkomen onder de vereiste 3%. Maar de ervaring leert dat bij de Franse rekenmeesters de wens vaak de vader van de gedachte blijkt te zijn.

Zelfs de Franse hoge raad voor publieke financiën twijfelt aan de haalbaarheid van deze begroting. Daar waar landen als Duitsland de groeiramingen voor 2017 voorzichtig naar beneden bijstellen, doen de Franse plannenmakers er nog een tandje bij. Volgens hun groeit de Franse economie volgende jaar met 1,5%. Niet alleen de hoge raad, maar ook het IMF en de OESO hebben juist de Franse groeiverwachting naar beneden bijgesteld en wel naar 1,2%. Die 0,3% verschil lijkt niet veel, maar is broodnodig om überhaupt kans te maken op een tekort van minder dan 3%. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Europese Commissie de begroting zonder al te veel problemen goedkeuren.

Inmiddels ligt de regering onder druk, omdat meerdere critici het document bestempelen als een verkiezingsbegroting. Minister van financiën Michel Sapin wuift alle kritiek weg door te stellen dat deze regering altijd haar doelstellingen heeft gehaald. Uiteindelijk moest hij wel toegeven dat ze deze doelstellingen af en toe wel aangepast hebben omdat ze anders onhaalbaar waren.

Het grote pijnpunt van Hollande is de grote werkloosheid. De president heeft vaak genoeg beloofd zich niet meer herkiesbaar te stellen als de werkloosheid per saldo niet zou zijn gedaald in zijn eerste termijn. De opmerking van het ministerie van arbeid dat de snelheid waarmee de werkloosheid stijgt gestaag afneemt is misschien wel een voorschot op Hollande zijn kandidatuur voor een tweede termijn. De werkloosheid in Frankrijk is inmiddels gestegen tot het hoogste niveau ooit. Meer dan 3 miljoen mensen zijn werkloos, hetgeen 11% van de beroepsbevolking is.

Het ontbreekt de Franse regering aan mogelijkheden of misschien ook wel aan daadkracht om de economie drastisch te hervormen. Zo zijn er minimale wijzigingen aangebracht in de beloningen, ontslagmogelijkheden en pensioenen maar dan alleen voor nieuwe arbeidskrachten. Het leger aan overbeschermde Franse werknemers draagt zodoende niets bij aan de noodzakelijke veranderingen.


Iedere vorm van privatisering, deregulatie of flexibilisering wordt te vuur en te zwaard bestreden. Frankrijk is qua grootte de zesde economie ter wereld, maar staat op de lijst van de meest concurrerende landen slechts op de 20ste plaats. Per inkomen voor iedere hoofd van de bevolking gemeten komt Frankrijk pas op de 25ste plaats.

Er moet iets ingrijpends gebeuren, maar dat zal niet geschieden voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van mei volgend jaar. Een ding lijkt mij wel zeker, dat tekort van 2,7% gaan ze in 2017 niet halen.

Login Form