FaceBookTwitterGoogle+

Search

Valuta omrekenen
Yahoo Finance

Trump tart de FED

Sinds de oprichting van het Amerikaanse stelsel van centrale banken in 1913 heeft de Federal Reserve vaak en ook zware kritiek te verduren gehad. Dan hield ze de rente weer te hoog en dan weer te laag, de geldhoeveelheid weer te ruim en dan weer te krap.

Zo zou ze de grote depressie, die ontstond na de beurskrach van 1929, verergerd hebben door haar krappe monetaire beleid. En zo gaat de kritiek verder tot en met de financiële crisis van 2007, die volgens sommigen indirect veroorzaakt werd door de FED vanwege haar lage rente beleid. Pessimisten voorspellen inmiddels weer een nieuwe economische meltdown als gevolg van het monetaire beleid van kwantitatieve verruiming van de laatste jaren.

Toch is het sinds president Carter een ongeschreven wet dat politici de Federal Reserve met zijde handschoenen aanpakken. De schijn moest vermeden worden dat de centrale bank in het middelpunt van het politieke debat geraakt. Anderzijds heeft de centrale bank altijd geprobeerd om in aanloop naar de presidentsverkiezingen zo weinig mogelijk beleidswijzigingen door te voeren om niet van partijdigheid beschuldigd te worden.

Presidentskandidaat Donald Trump heeft inmiddels zijn vizier ook gericht op de FED. In een interview geeft Trump aan dat bankpresident Janet Yellen en haar medebestuurders verre van onafhankelijk zouden zijn. Sterker nog, mevrouw Yellen zou zich moeten schamen. Dat een extreem lage rente een bubbel in de financiële markten (aandelen) kan veroorzaken, is niet iets waar veel economen over van mening verschillen met Trump. Maar om te roepen dat de FED de rente alleen maar laag houdt, zodat Obama in januari 2017 als de gevierde man afscheid kan nemen gaat toch wel erg ver. Trump beweert zelfs dat als hij president wordt de FED de rente snel zal verhogen al was het alleen maar om het dwars te zitten. Mocht Clinton president worden, dan zal volgens Trump de FED de rente voorlopig laag houden.

Dat het huidige bestuur van de FED gevoelig is voor politieke ontwikkelingen blijkt wel uit haar reactie op de onverwachte uitslag van het Brexitreferendum. De geplande Amerikaanse renteverhoging werd uitgesteld omdat de financiële markten zich in onzekerheid bevonden door het Brexit besluit.

Misschien heeft Trump wel gelijk dat de FED de rente vooralsnog laag houdt om politieke redenen. Maar dan is het niet omdat ze Obama een afscheidscadeau wil geven, maar omdat ze meer financiële onzekerheid en volatiliteit vrezen als Trump tot president wordt gekozen in november.

Wanneer Trump tot president wordt gekozen kan de FED sowieso haar borst wel nat maken. Trump is groot voorstander van het grondig doorlichten van de FED. Niet alleen de financiële administratie, maar ook alle andere documenten zouden tegen het licht gehouden moeten worden. In 2018 loopt de eerste termijn van Janet Yellen af als bankpresident. Het is in de Amerikaanse politiek gebruikelijk dat een bankpresident herbenoemd wordt, ongeacht zijn of haar politieke kleur, ter wille van de continuïteit. Daarom zijn er in de afgelopen 65 jaar slechts 7 voorzitters geweest. Wordt Trump tot president gekozen, dan zal hij vrijwel zeker een einde aan deze traditie maken. 

Login Form