FaceBookTwitterGoogle+

Search

Valuta omrekenen
Yahoo Finance

De hond of de kat

Historisch gezien zijn de beurzen in de Verenigde Staten altijd wat nerveus en tot dalen geneigd wanneer een zittende President niet herkozen kan worden. Dit jaar is het niet anders. De strijd lijkt in november te gaan tussen twee impopulaire kandidaten, te weten Hillary Clinton en Donald Trump.

Er zijn veel studies gedaan naar het gedrag van de beurs in een verkiezingsjaar. In de afgelopen 100 jaar steeg de Dow Jones Index gemiddeld met net iets meer dan 10% in zo’n jaar. Echter in de verkiezingsjaren waarin de president niet herkozen kon worden was de winst nauwelijks meer dan 2%. De geschiedenis kan ons veel leren, maar de beurs kiest toch haar eigen pad zeker met deze twee waarschijnlijke kandidaten.

Donald Trump lijkt met de dag sterker te worden. De Washington Post heeft enige maanden geleden uitgezocht wie de doorsnee Trumpaanhangers zijn. In doorsnee zijn dat arme blanke mannen. Het numerieke verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke aanhang is substantieel. Daar komt bij dat zijn aanhangers van het eerste uur nauwelijks een studie maken van de politiek in het algemeen en van Trump zijn standpunten in het bijzonder. De recente aanwas van zijn supporters zijn mensen die zich laten inspireren door zijn ogenschijnlijke en onverwachte succes.

Omdat Trump nog weleens een extreem standpunt kan innemen en Clinton verre van populair is worden beleggers extra nerveus. Wat staat ’s wereld grootste economie straks te wachten?

De nieuwe president krijgt te maken met veruit de grootste staatsschuld uit haar geschiedenis ($ 19.000 miljard) en het grootste verschil tussen arm en rijk ooit. Daarnaast is het Midden-Oosten een brandhaard, de relatie met Rusland beproefd en die met China kent economische uitdagingen. Een enquête onder beleggers heeft aangetoond dat 25% van hen denkt dat Clinton beter is voor de aandelenmarkt en 20% juist Trump denkt. Bij alleen mannen is dat eerder andersom.

Er is altijd een groot verschil tussen wat kandidaten roepen tijdens de campagne en wat ze daadwerkelijk (kunnen) doen als president. Statistisch blijkt dat een democratische president beter is voor de beurs dan een republikeinse. Sinds 1945 steeg de Amerikaanse beurs gemiddeld met 9,7% bij een democratische roerganger en met 6,7% met een republikein in het Witte Huis.

Clinton is een voorstander van meer overheidstaken. Ze staat voor meer uitgaven, meer belastingen en meer wetgeving en dat alles om met name het onderwijs, de infrastructuur, de energiemarkt en de gezondheidszorg aan te pakken. Trump zegt voor het tegenovergestelde te zijn en zoals het de republikeinen betaamt, te roepen voor lagere belastingen en minder “onzinnige” uitgaven. In de verkiezingsstrijd zal het o.a. gaan om de vennootschapsbelasting en de belastingen voor de allerrijksten. Trump wil hen zwaarder belasten door aftrekmogelijkheden te schrappen en Clinton wil het tarief verhogen.

Als het gaat om internationale handel verschillen de kandidaten niet veel. Beiden zijn geen voorstander van ongebreidelde vrije wereldhandel en zijn ook niet per se voorstanders van het nieuwe handelsverdrag TTIP. Donald Trump heeft al voorgesteld dat hij als president een handelsoorlog gaat beginnen met China en Mexico door de invoerrechten fors te verhogen. Hij beschuldigt China zelfs van het zijn van een “handelsverkrachter”. Clinton zal meer de weg van de geleidelijkheid kiezen, maar de internationale handel zal zeker niet fors gestimuleerd gaan worden de komende jaren. Clinton is voor handel, zolang Amerikaanse bedrijven hier niet onder leiden.

De kandidaten hebben beiden geen visie over hoe de economie succesvol te stimuleren en alle tekorten aan te pakken. Dat is op zich niet zo verwonderlijk want ondanks alle exceptionele maatregelen die zowel de Federal Reserve als de regering in de afgelopen jaren heeft genomen, groeien de tekorten sneller dan de economie.

De winst van Clinton lijkt ingeprijsd in de markt. Wie er ook wint, het zal vooralsnog geen nieuw elan geven aan de financiële markten. Maar er kan nog veel gebeuren tussen nu en 8 november.

Login Form