FaceBookTwitterGoogle+

Search

Valuta omrekenen
Yahoo Finance

De Impact van een Brexit

Het Britse volk vormt nog geen procent van de wereldbevolking en is in bijna alle geledingen in meer of mindere mate verbonden met de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk heeft momenteel vrije toegang (zonder invoerrechten of invoerbeperkingen) tot 440 miljoen potentiële Europese klanten. Niet voor niets dat de EU de grootste handelspartner is van Groot-Brittannië en de bestemming van bijna de helft van de Britse export. Dit vertegenwoordigt een waarde van ruim € 275 miljard oftewel 13% van haar Bruto Nationale Product. Het VK is belangrijk voor Europa, maar Europa is qua economische handel nog belangrijker voor de Britten. Het referendum van de Britten zal, afhankelijk van de uitkomst, een grote impact hebben op haar economie. De tegenstanders van het Europese lidmaatschap beargumenteren dat ook na een Brexit het Verenigd Koninkrijk via handelsverdragen gewoon toegang kan blijven houden tot de Europese markt en vice versa. Daarbij verwijst men graag naar Noorwegen en Zwitserland. Echter zij hebben weliswaar handelsverdragen met de EU en dus toegang tot onze markt, maar moeten toch aan alle Europese productregels voldoen. Regels waar ze zelf geen invloed op kunnen uitoefenen, omdat ze geen lid zijn. Bovendien weet je niet vooraf of een nieuw handelsverdrag exact dezelfde voordelen zal bieden als een volwaardig lidmaatschap.

Onderwijs en wetenschap
Zoals gezegd zit Europa in alle geledingen. Zo ontvangen de Britten bijvoorbeeld binnen de EU een van de grootste bijdragen voor wetenschap en research. Sterker nog, meer dan 1000 projecten op 78 Britse universiteiten en hoge scholen zijn van deze bijdrage afhankelijk. Niet alleen dat, hun research profiteert ook in hoge mate van het vrije verkeer van mensen. Ruim 15% van de academische staven zijn niet Britse inwoners van de EU en op de meest elitaire universiteiten is dat zelfs meer dan 20%.

Consumenten

Een ander voorbeeld is de consumentenbescherming. Mede dankzij de Nederlandse eurocommissaris Neelie Kroes, zijn de tarieven van het telefoon- en communicatieverkeer in Europa drastisch aan het dalen. Consumentenbelangenorganisaties noemden deze en andere maatregelen ooit een zegen voor de Britse consument. Een Brexit ontslaat de Britse telefoonmaatschappijen van deze verplichting. Maar de consumenten in het VK zullen meer bescherming moeten ontberen. Of het nu gaat om compensatie voor vertraagde vluchten en of claimen van garantie op ergens in Europa gekochte goederen.

Betalingsbalans
Europa is veruit de grootste investeerder in het VK. Dat komt goed uit want Groot-Brittannië heeft een flink tekort op de betalingsbalans. De verwachting is dat na een Brexit de buitenlandse investeringen fors zullen teruglopen. Natuurlijk blijft het land voor sommigen een aantrekkelijk plaats om te investeren vanwege de taal, de centrale ligging, de politieke stabiliteit en de infrastructuur. Maar het land verliest toch glans omdat het niet automatisch toegang tot Europa biedt. Er zijn andere landen die dan plotseling aantrekkelijker lijken. Per slot van rekening ligt Amsterdam maar 356 kilometer van Londen en spreken wij hier ook een aardig woordje Engels. Een Duits onderzoek (Bertelsmann) onder 700 Duitse en Britse bedrijven toont aan dat bijna een derde van deze bedrijven bij een eventuele Brexit haar Britse vestigingen zal inkrimpen of verplaatsen. De Confederation of British Industry (CBI) beweert dat een Brexit een economische schok van € 125 miljard teweeg zal brengen. Het Britse ministerie van defensie stelt dat het ieder gezin jaarlijks € 5300 gaat kosten.

Immigratie
Evenals in Nederland woedt er bij de Britten een stevig debat over immigranten. Dit alles wordt gekoppeld aan de door hen verfoeide vrijheid van verkeer van personen. Door de vluchtelingencrisis en de terroristische aanslagen in Brussel en eerder in Parijs is het debat alleen maar verhevigd en misschien wel uit z’n verband gerukt. Er wonen nu 3 miljoen continentaal Europeanen in het VK en 1,2 miljoen Britten permanent en 1 miljoen part time in de rest van Europa. Wat de consequenties voor al deze mensen zal worden is nog onduidelijk. Tegenstanders willen een einde maken aan wat zij het uitkeringentoerisme noemen, maar het risico bestaat dat het kind met het badwater wordt weggespoeld. Studies hebben aangetoond dat de 3 miljoen immigranten netto een positieve bijdrage leveren aan het Britse huishoudboekje. Zij vervullen het werk voor ongeschoolden of juist voor hoog opgeleiden (o.a. de eerder genoemde academici). Overigens is het nog maar de vraag of een Brexit een einde zou maken aan dat vrije verkeer van mensen. Want ook de handelsverdragen met Noorwegen en Zwitserland eisen een vrij verkeer van personen.

Financiële bijdrage
In 2015 was de Britse netto bijdrage aan de EU € 10,8 miljard. Dat klinkt veel, maar het is nog geen 0,5% van haar nationale inkomen. De tegenstanders wijzen steeds maar op het “onafhankelijke” Noorwegen en Zwitserland, maar ook zij betalen aan de EU. Per hoofd van de bevolking gemeten betaalt Noorwegen 90% van dat wat de Britten betalen (€ 816 miljoen per jaar). Dus zal de Brexit in de betalingen aan de EU weinig verlichting brengen als men met de EU wil blijven samenwerken.

Wat als het een Brexit wordt?
Het Britse parlement zal dan de wet uit 1972 moeten herroepen die het lidmaatschap destijds mogelijk maakte. Het VK en de EU hebben dan twee jaar de tijd om de scheiding af te wikkelen. Gedurende die onderhandelingsperiode is het VK nog steeds gebonden aan de EU regels, maar mag niet meer meepraten. Daarna kan het VK beginnen met het onderhandelen over een bilaterale handelsovereenkomst zoals 53 andere landen dat ook hebben gedaan. Een van die handelsverdragen is met de Oekraïne, waartegen Nederland stemde in het raadgevend referendum van 6 april. Veel landen zullen een Brexit als een soort verraad beschouwen en zeker niet toeschietelijk zijn bij dergelijke onderhandelingen. Mocht het VK in de toekomst ooit weer lid willen worden dan kan dat. Ze zullen dan alle uitzonderingen die ze nu genieten hebben verloren. Echter, dit zal niet snel gebeuren. De vorige keer dat het VK lid werd hebben de onderhandelingen 12 jaar geduurd. En toen was Europa nog een stuk simpeler.

De impact

De beurzen houden niet van onzekerheid en een Brexit betekent vooral voor het VK een langdurige periode van onzekerheid. De koers van het Britse pond zal verder dalen en ook de aandelenbeurs in eerste instantie. De aandelenkoersen van Britse exporterende bedrijven zullen op termijn van een lage valutakoers kunnen profiteren. De economische groei zal afnemen, hetgeen minder slecht is voor defensieve aandelen dan voor cyclische aandelen. België, Ierland, Nederland en Duitsland zullen het meeste te lijden hebben van een Brexit omdat zij het meeste handel drijven met Groot Brittannië. Volgens de meeste analisten in London zal bij een Brexit de rente in het VK voor het eerst sinds jaren weer verlaagd worden om de markten te kalmeren. De minister van Financiën George Osborne waarschuwt juist voor hogere hypotheekrentes. Zijn argument is dat door een lagere koers van het pond, de importprijzen fors zullen stijgen en dus ook de inflatie. En hierdoor dus ook de rente. Op het politieke front lijkt een Brexit te leiden tot het ontslag van premier David Cameron en een hernieuwde druk vanuit Schotland voor toch een afscheiding. De Schotten willen namelijk wel bij de EU blijven. Het is een illusie te denken dat een einde van het lidmaatschap totale autonomie brengt, alleen maar geld oplevert en alleen maar voordelen kent. De wereld is steeds kleiner en de machtsblokken zijn steeds groter geworden. Groot-Brittannië is een groot(s) land, maar door een Brexit zal het economisch en politiek kleiner worden.
N.B.:

De informatie is o.a. afkomstig van:
www.fullfact.org         

Brexit’s Implications for Financial Markets and Beyond van Lazard Asset Management

Login Form