FaceBookTwitterGoogle+

Search

Valuta omrekenen
Yahoo Finance

Bankensector belaagd

Opnieuw stonden de koersen van bankaandelen de eerste weken van dit jaar onder druk.  Sommige zwartkijkers schroomden zelfs niet om de woorden “tweede kredietcrisis” in de mond te nemen. De meeste pessimisten hielden het echter liever bij de angst voor een recessie.

Sinds de kredietcrisis is er veel veranderd. Voor de crisis hadden banken per €100 balanstotaal slechts €2 aan eigen vermogen. Dat is inmiddels bij de meeste instellingen meer dan €4. Het dubbele, maar nog altijd weinig vergeleken met gewone bedrijven.

De angst zit er goed in. De Deutsche Bank bijvoorbeeld, toch een boegbeeld van de Duitse financiële sector, kwam publiekelijk onder druk te staan en moest zelfs reageren op allerlei geruchten. Topman John Cryan van Deutsche Bank liet weten dat de balans van de bank ijzersterk is. Hij moest dit doen nadat er begin februari geruchten de ronde deden dat de Deutsche Bank zijn rentebetalingen op zogenoemde coco's (converteerbare obligaties die in geval van nood kunnen worden omgewisseld in aandelen) zou willen overslaan. Normaal gesproken reageren banken nooit op dergelijke geruchten. In de eerste zes weken van 2016 was de koers van deze bank al met meer dan 40 procent gedaald. De verwachting dat de bank eigen obligaties terug zou kopen zorgde evenwel weer voor een flink koersherstel. Evenals de aandelen van de Deutsche Bank hebben ook de koersen van Credit Suisse aandelen veel te verduren gehad van gerapporteerde verliezen.

De sector wordt geconfronteerd met de nodige tegenwind. Zeker Europese banken hebben steeds meer te maken met hogere toezichtsheffingen, depositogarantiestelselbijdragen, voorzieningen voor klanten met rentederivaten en bankbelastingen. Daarnaast spelen ook de lage renteniveaus, de lage grondstoffenprijs (met name de olieprijs), concurrentie op de hypotheekmarkt door verzekeringsmaatschappijen en steeds stringentere wet- en regelgeving een rol.

Zo gaan de Italiaanse banken gebukt onder slechte leningen van meer dan € 200 miljard, wat zou kunnen leiden tot het faillissement van kleinere spaarbanken en van bijvoorbeeld de Banca Monte dei Paschi.

Aan de Amerikaanse beurzen was de financiële sector een van de slechts presterende sectoren. In de eerste anderhalve maand van 2016 daalde de groep gemiddeld met 17% na een koersdaling van 19% in 2015. De STOXX Europe 600 Banks Index daalde zelfs met 22.4% in de eerste anderhalve maand van 2016.

De situatie rond de lage rente wordt steeds bijzonderder omdat in een aantal landen zoals Zwitserland en Japan de rente inmiddels negatief staat. Vroeger dacht men niet lager te kunnen dan nul, maar die wijsheid is inmiddels achterhaald. Behalve uit de twee genoemde landen zijn er meer Centrale Banken die hun commerciële banken geld rekenen voor het aanhouden van hun overtollige  liquiditeiten. Deze landen vertegenwoordigen al meer dan een kwart van het Bruto Nationaal Product wereldwijd.

Zelfs in de Verenigde Staten wil een klein deel van de analisten, ondanks de recente renteverhoging, een negatieve rente op termijn niet uitsluiten. De negatieve rente is er voor bedoeld om de consumptieve vraag en dus de economische groei plus inflatie te stimuleren. Daar komt bij dat men hoopt dat door een negatieve rente de valuta zwakker wordt, hetgeen goed is voor de export. Echter deze vlieger gaat niet op als zoveel landen te maken hebben met hetzelfde fenomeen.

Voor banken betekent de lage of negatieve rente geen zegen. Hoe lager de rente, hoe lager de marges vaak tussen het lenen en weer uitlenen. Daar komt bij dat de banken bang zijn hun klanten op spaardeposito’s rente te berekenen in plaats van te vergoeden en daarom zoekt men alternatieve manieren om de negatieve rente door te belasten. Dit heeft bijvoorbeeld in landen als Denemarken en Zwitserland om die reden juist geleid tot hogere hypotheekrentes. Een omgekeerd effect van wat de centrale banken beogen.

Zelfs onze gedragstoezichthouder de AFM voorziet problemen bij aanhoudende lage rente. Van de tien potentiële problemen die de AFM voor de komende drie jaar voorziet, zijn er zeven het gevolg van de extreem lage rente, die wordt veroorzaakt door het monetaire beleid van de ECB. De resterende drie zoals cybercrime, kwetsbaarheid van klantdata en de komst van nieuwe, ongereguleerde spelers hebben te maken met technologische vernieuwingen.

De lage olieprijs kan van invloed zijn op de kredietportefeuille van de banken wanneer deze grote leningen uit hebben staan in de energiesector. Dat zouden we dan in de resultaten terug moeten zien. Waar de bankaandelen a priori last van hebben is de verkoopdruk vanuit het Midden-Oosten en mogelijk Noorwegen. De staatsbeleggingsfondsen hebben respectievelijk een derde en een kwart van hun aandelenportefeuilles belegd in de aandelen uit de financiële sector, oftewel voor een belangrijk deel bankaandelen. Aanhoudende lage olie- en gasprijzen trekken op z’n gunstigst geen nieuwe investeringen meer aan en leidt zelfs tot verkoopdruk.

Volgens kredietbeoordelaar Moody’s zal in 2016 de banken wereldwijd gemiddeld 4,2% van hun slechtste leningen moeten afschrijven. Dit is fors meer dan de 2% van vorig jaar.

Echter het is niet allemaal kommer en kwel. De situatie nu is beter dan die voor de kredietcrisis van 2008. In tegenstelling tot de “Lehman-Crisis” beschikken banken nu over voldoende liquiditeiten. Het gebruik van de ECB-liquiditeiten ligt nu € 700 miljard onder de piek van 2012 en in tegenstelling tot 2008, zijn de geldmarkten open.  Ondanks de lage rentevoeten, zorgt de groei van het aantal deposito’s voor betere liquiditeitsposities van de banken. Sinds de het uitbreken van de kredietcrisis hebben de banken hun kapitaalposities met circa € 800 miljard verhoogd, geholpen door ingehouden winst, schuldenafbouw en verkoop van onderdelen.

Op deze lage niveaus en aantrekkelijke waarderingen zijn er verschillende banken, met uitstekende kapitaalposities, die een prachtig en naar verwachting stabiel dividend rendement bieden. Percentages hierbij van 5 tot 6% vormen geen uitzondering. Veel bedreigingen voor de sector zijn verwerkt in de koersen en bieden daardoor selectief kansen.

Login Form