FaceBookTwitterGoogle+

Search

Valuta omrekenen
Yahoo Finance

De kansen van MLP’s

MLP staat voor Master Limited Partnership en dit beleggingsinstrument is lange tijd zeer populair geweest in met name de Verenigde Staten. De meeste MLP’s zijn actief in de keten van het produceren, transporteren, opslaan en leveren van energie. Er zijn drie categorieën in de energiesector, te weten upstream, midstream en downsteam. De upstream heeft alles te maken met exploratie en exploitatie van energie (olie en gas) en downstream met de verbruikers (zoals nutsbedrijven). De midstream sector zit met name in transport en opslag. Er zijn ook MLP’s die actief zijn in andere natuurlijke grondstoffen of onroerend goed. Om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen moet minstens 90% van de cashflow in de partnership afkomstig zijn uit deze sectoren.

De MLP is een constructie, die in de VS bepaalde fiscale voordelen biedt. De eenheden handelen net als gewone aandelen op de beurs.  Het belastingvoordeel is o.a. dat de MLP geen vennootschapsbelasting betaalt. De MLP fungeert eigenlijk als een doorgeefluik van de  gegenereerde cash, welke dan ook bij de partners (aandeelhouders) terecht komt. Het effect in de VS is het vooruitschuiven van belastingen, maar daar hebben we in Nederland geen voordeel van. Wel moet men rekening houden met de bronbelasting op de uitbetalingen (auteur is echter geen fiscalist). Het gevolg van deze constructie is dat de MLP’s tot de beleggingen met het hoogste ’dividend‘-rendement behoren.

In 2015 stond de MLP-markt onder druk vanwege de lage grondstofprijzen (met name olie), de verkopen die er op gericht waren om in de VS fiscaal aftrekbare verliezen te realiseren en gedwongen verkopen als gevolg van onttrekking uit open-end fondsen. De Alerian MLP Index daalde in 2015 met 36,9%. Vanaf haar hoogste punt in 2014 is de index inmiddels met 55% teruggelopen.

Omdat een MLP het meeste van zijn cashflow uitbetaalt, blijft er weinig geld over om in de toekomst te investeren. Dit lost men vaak op door een combinatie van lenen en nieuwe eenheden (aandelen) uit te geven. Daarom is het van vitaal belang voor de MLP’s om een goede kredietwaardering te krijgen.

Door de enorme prijsdruk in de oliesector nemen beleggers massaal afscheid van energiegerelateerde beleggingen. Het is voor een MLP niet eens zo moeilijk om geld te lenen, dan het is om nieuwe eenheden uit te geven. Voor de prijsdalingen in de oliesector betaalde men zo’n 6% aan dividend. Vanwege de fiscale constructie blijft men vaak evenveel cash uitbetalen, alleen haalt men minder op aan eigen vermogen bij uitgifte van nieuwe aandelen. Het gevolg is dus dat men 8 tot 10% kwijt is voor nieuw eigen vermogen.

Als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden passen de MLP’s zich rap aan. Sommige eersteklas MLP’s weten toch een deel van hun liquiditeiten te herinvesteren, waardoor ze kunnen blijven groeien. Er zijn ook MLP’s die minder aandelen uitgeven, en meer lenen. Deze leningen worden tegen aanmerkelijk lagere rentes afgesloten dan dat het dividendrendement hoog is. Uiteraard worden er ook projecten uitgesteld, waardoor de behoefte aan nieuwe investeringen drastisch daalt. Verkopen van vermogensbestanddelen of fusies komen ook steeds vaker voor. Evenals bij de bekende oliemaatschappijen is het de MLP’s er alles aan gelegen om het dividend op peil te houden. Men koestert de reputatie van een betrouwbare generator van dividenden.

Na 40 jaar is het in de VS weer toegestaan om olie te exporteren en ondanks de malaise op de oliemarkt hebben Enterprise Products Partners (EPD) en NuStar Energy aangekondigd contracten te hebben afgesloten om olie te exporteren. Sterker nog, EPD, Golar LNG Partners, American Midstream en Summit Midstream Partners hebben aangekondigd of gaan dit aanstonds doen dat ze eigen aandelen gaan terug kopen. Met name de midstream bedrijven doen het goed. De hoogte van de olieprijs heeft minder effect op de winstgevendheid van opslag en transport dan op die van exploratie en exploitatie.

Analisten kijken graag naar het verschil tussen het rendement op MLP’s en de Amerikaanse staatslening met een looptijd van 10 jaar. Per 31 december 2015 was dit verschil 6,26%. Over de afgelopen vijf jaar was dit verschil gemiddeld 4,21% en voor de financiële crisis was het gemiddelde verschil slechts 3,17%. Met andere woorden is het verschil tussen de twee rendementen substantieel gestegen, waardoor de MLP’s relatief goedkoop lijken.

De olie- en gasprijzen zullen nog wel enige tijd onder druk blijven, maar een groot aantal MLP’s zijn thans zeer goedkoop geprijsd en hebben een aantrekkelijk businessmodel.

* Publicatiedatum website 28 januari. Door Michael Toorop, Managing Partner bij Persist Global Wealth Management. Auteur is geen fiscalist en dit artikel is ook geen uitnodiging om in MLP’s te beleggen.

Login Form