FaceBookTwitterGoogle+

Search

Valuta omrekenen
Yahoo Finance

Negatieve rente, vloek of zegen?

Wie droomt er niet van om geld te lenen en dan rente toe te krijgen? En wie leent er nu eigenlijk geld uit en wil daarvoor ook nog betalen? Helaas, door de enorme bedragen in omloop is het ondoenlijk om het fysieke geld zelf te bewaren. Je loopt dan het risico op diefstal of verlies (door brand bijvoorbeeld), moet kosten maken om het te beschermen en je kunt er niet makkelijk op afstand mee betalen. Nee, grote sommen geld zelf fysiek bewaren is al niet raadzaam voor particulieren, laat staan voor grote instituten.

De spaarder staat met z’n rug tegen de muur en heeft geen keus z’n geld renteloos te stallen of in het geval van staatsleningen geld toe te leggen.

Het is een novum in de geschiedenis dat overheden op zo’n schaal en over zo’n lange periode geld met een negatieve rente hebben kunnen lenen. Het scheelt de overheden vele miljarden aan rentelasten. Maar wie denkt dat overheden en masse proberen hun sinds 2007/2008 sterk opgelopen staatsschulden weer terug te brengen en daarmee anticiperen op ooit een hogere rente komt bedrogen uit. De staatsschulden blijven maar oplopen. In sommige landen met meer dan 3% (uiteraard Frankrijk) en in anderen iets minder dan 3% (Nederland).

Wat maar weinigen zich realiseren is de hoeveelheid uitstaande staatsleningen die zijn afgesloten met een negatieve rente. Meer dan een derde van alle staatsleningen uit de Eurozone noteren met negatieve rente, oftewel € 2000 miljard.

Per land verschilt het nog wel behoorlijk. Duitsland wordt het veiligst geacht dus heeft 70% van de Duitse staatsleningen een negatieve rente. In Frankrijk is dat de helft en zelfs Spanje kan zich al bogen op het feit dat 17% van hun staatsleningen geld vragen in plaats van betalen. Dit fenomeen heeft met name betrekking op de kort lopende leningen.

Ook de langlopende leningen zijn in beweging. In 2012 steeg de Spaanse langlopende rente richting de 8%, terwijl nu de 1 ½ % in het vizier komt. Een zegen voor de Spaanse staat. Maar misschien een vloek voor de Spaanse burgers?

Het probleem van de extreem lage of zelfs negatieve rente is dat we er aan gewend (verslaafd) raken. Er zijn maar weinig overheden bezig met de vraag, wat als de rente weer stijgt? De Nederlandse staatsschuld is € 475 miljard. Een procent hogere rente betekent toch € 4,75 miljard aan extra lasten. De overheid probeert de tering naar de nering te zetten, maar geeft ook in 2016 € 10 miljard meer uit dan het binnen krijgt.

Sinds het uitbreken van de crisis hebben de G7 landen hun staatsschuld fors op laten lopen naar 120% van het Bruto Nationaal Product. Een schuldenlast van niet meer dan 60% wordt als verstandig beschouwd, daarentegen ziet men een schuldenratio van 100% of meer als onhoudbaar. In de eurozone zijn er nu 5 landen boven de 100% en het gemiddelde is maar liefst 92%.

Het monetaire beleid is ondergeschikt gemaakt aan het onder druk houden van rente en wisselkoersen, het aanzwengelen van kredieten en inflatie plus het stimuleren van consumptie met potentieel ondragelijke staatsschulden als bijeffect.

Beleggers zien de monetaire stimulansen als een zegen en rekenen erop dat de centrale banken ruimschoots op tijd zullen inseinen als ze de rente ook maar geleidelijk zullen verhogen. Toch hoeft dat niet altijd het geval te zijn. De Zwitserse Centrale heeft begin dit jaar laten zien dat Centrale Banken onverwachts en hardvochtig kunnen optreden. Ook de FED heeft bewezen dat ze niet altijd doen van men van ze verwacht. Kijk maar naar de rente die in september juist niet werd verhoogd.

De negatieve rente zal bij iedere plotselinge beweging op de rentemarkt of het onvermogen van regeringen om de schulden te beheersen uiteindelijk blijken een vloek te zijn.  Voor niets gaat de zon op en dat geldt ook voor overheden.

Login Form